Българско неделно училище

Основателите на Българско Културно Просветно Дружество са вярвали, че образованието на децата има ключово значение за запазването на силна връзка с българския език и култура и за тяхното съхранение, далеч от пределите на Родината. Поради тази причина - за тях, изграждането на училище е било от първостепенно значение. Благодарение на приноса им, днес ние имаме възможност да обучаваме децата и внуците си в Българското училище и да укрепваме връзката с корените им.

Учебната програма е организирана в съответствие с изискванията на Министерството на образованието и науката.

За директора на училището Мария Достинова - Самарджиева и учителите Даниела Атанасова и Полина Михнев, както и за хореографа Рада Шопова  българският език е майчин. Те са създали богата учебна среда и приятна атмосфера за своите ученици и биха желали да преподават на вашите деца и внуци.

Учебните часове се провеждат в съответствие с учебните срокове в Австралия всеки Петък от 16.30 до 19.10 часа.

През 2018 г./2019 г. се провеждат занимания в смесени паралелки на деца от Подготвителна група, 1клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас и 8 клас.

Часовете по народни танци се провеждат в неделя от 10.00 до 13.00 ч.

В открити уроци, работилници и беседи децата се запознават с българските традиции, празници, чевствания и обогатяват своите знания по „Родолюбие“ и „ Родинознание“.

Към училището има създадена фейсбук страница : https://www.facebook.com/BulgarianSundaySchoolAdelaide ,на която се публикуват всички значими събития, участия и мероприятия на учениците от БНУ „ Св.Св. Кирил и Методий“.

Приемът на ученици се извършва по всяко време на учебната година.

За целта трябва да се попаде заявление от родител за прием на детето му за учебната година, което заявление се подава в сградата на училището с адрес:  443 Tapleys Hill Rd, Fulham Gardens SA 5024, тел.: 0468 30 20 55

Моля, използвайте формата за контакт, за да регистрирате интереса си или да получите формуляр за кандидатстване.

school1_edited.jpg
school2.jpg