top of page

Българско етническо училище

Основателите на Българско Културно Просветно Дружество са вярвали, че образованието на децата има ключово значение за запазването на силна връзка с българския език и култура и за тяхното съхранение, далеч от пределите на Родината. Поради тази причина - за тях, изграждането на училище е било от първостепенно значение. Благодарение на приноса им, днес ние имаме възможност да обучаваме децата и внуците си в Българското училище и да укрепваме връзката с корените им.

Учебната програма е организирана в съответствие с изискванията на Министерството на образованието и науката.

За директора на училището Николa Чарлс и учителит Ник Къртев, българският език е майчин. Хореографа Алисия Стефанов преподава народни танци.Те са създали богата учебна среда и приятна атмосфера за своите ученици и биха желали да преподават на вашите деца и внуци.

Занятията се провеждат в съответствие с учебните срокове в Австралия всеки петък от 17:30 до 19:30 ч. Провеждат се занимания в смесени паралелки на деца от Подготвителна група, 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 8-ми клас. Часовете по народни танци се водят от Алисия Стефанов.

В открити уроци, работилници и беседи децата се запознават с българските традиции, празници, чевствания и обогатяват своите знания по „Родолюбие“ и „ Родинознание“.

Към училището има създадена фейсбук страница : https://www.facebook.com/BulgarianSundaySchoolAdelaide ,на която се публикуват всички значими събития, участия и мероприятия на учениците от БНУ „ Св.Св. Кирил и Методий“.

Приемът на ученици се извършва по всяко време на учебната година.

Родителите трябва да попълват онлайн формуляр за записване всяка година за всяко дете.

Този формуляр се попълва онлайн и е наличен тук: https://enrolments.clssa.sa.edu.au/?schoolid=e103

Данни за контакт с Никола Чарлз:
443 Tapleys Hill Rd, Fulham Gardens SA 5024

тел: 0400 561 748

имейл: nickcharles@outlook.com.au

school1_edited.jpg
school2.jpg
bottom of page